Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

1- TARAFLAR

 

    1. İşbu üyelik sözleşmesi;

 

  1. www.ihooop.com alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten Türk Hukuku’ na göre kurulmuş olan varlığını Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok No:33/A Nilüfer/BURSA adresinde sürdürmekte olan İhooop Bilişim Teknolojileri Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Bundan böyle “İHOOOP” olarak anılacaktır.) ile
  2. www.ihooop.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır)

 

            arasında yapılmaktadır.

 

    1. İHOOOP ve Üye işbu üyelik sözleşmesinde münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2- TANIMLAR

 

Çerez (Cookie) Politikası : Üyelerin alışveriş deneyimini iyileştirmek, internet Sitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak ve üyelerin internet sitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası : Üyelerin internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, İHOOOP tarafından ne şekilde ve hangi amaçlarla kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere İHOOOP’ un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Hesabım Sayfası : Üyenin internet sitesinde yer alan çeşitli hizmetlerden ve uygulamalardan yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye ait özel sayfayı ifade eder.

 

Hizmet : Misafirlerin, satıcıların ve üyelerin işbu üyelik sözleşmesi içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini ve/veya ürün ve hizmetlerini yayınlamalarını sağlamak amacıyla İHOOOP ya da İHOOOP’ un belirlediği iş ortağı tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak internet sitesinde sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

 

Sanal Mağaza : İHOOOP’ un internet sitesi üzerinden İHOOOP prosedür ve kurallarına uygun olarak satıcılara tahsis etmiş olduğu ve satıcıların bir veya birden fazla ürünün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkanına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

 

 

Satıcı : İHOOOP ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında internet sitesine üye olan ve internet sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürünü ve/hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

 

Üye : İHOOOP ile yaptığı işbu üyelik sözleşmesi kapsamında internet sitesine üye olan ve satıcı tarafından internet sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürünü ve / veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişiyi ifa eder.

 

İnternet Sitesi : Mülkiyeti İHOOOP’ a ve bağlı gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve İHOOOP’ un işbu sözleşme ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.ihooop.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 

 

3- ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN AMAÇ VE KAPSAMI

 

3.1. İHOOOP, www.ihooop.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup; tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN  alışverişini yapma amacıyla üyelerin alışveriş yapma amacıyla satıcılar ile bir araya getirmektedir. İHOOOP, internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

3.2. Üyelik sözleşmesi uyarınca üye, İHOOOP tarafından yönetilmekte olan www.ihooop.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak; bu platformda satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’ da satılan ürün ve/veya hizmetleri alıcı sıfatıyla satın alabilecektir.  Üyeler ile satıcılar aralarındaki alım satım ilişkisi işbu sözleşmenin kapsamına girmemekte olup; İHOOOP’ un satıcı ve üye arasındaki ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.3. Üyelik sözleşmesinin amacını, internet sitesi üzerinde İHOOOP ya da İHOOOP’ un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmetlerden üyelerin faydalanma koşullarının belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik sözleşmesinin üye tarafından kabulü ile üye, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, içeriklere, uygulamalara, kullanıma ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. İşbu üyelik sözleşmesi, yalnızca taraflar arasında olup; internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile satıcılar arasındaki ilişki işbu üyelik sözleşmesinin kapsamına girmemektedir. İHOOOP, üyeler ile satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’ dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak satıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

 

4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen kullanıcının, işbu üyelik sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması, ÜYELİK BAŞVURUSUNUN İHOOOP TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK ONAYLANMASI gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İHOOOP TARAFINDAN ONAYLANMA İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI VE ÜYEYE BİLDİRİLMESİ İLE ÜYELİK STATÜSÜ BAŞLAMAKTA VE BÖYLECE ÜYE İŞBU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE KAVUŞMAKTADIR. Üye tarafından üyelik formundaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmakla birlikte, İHOOOP’ un üyenin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve /veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Üye, internet sitesindeki “Hesabım Sayfası” nda bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat üye sorumlu olacaktır. Üyenin tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişi üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem İHOOOP nezdinde üyeyi temsilen yapılmış kabul edilecektir.

 

4.2. Üyenin başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Üye tarafından 24 (yirmidört) saat içerisinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefon numaraları İHOOOP tarafından kabul edilmeyebilir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendisine ve/veya ticari işletmesine özgülenmiş iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3. Üye, kendisine ve/veya yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde, İHOOOP’ a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 

4.4. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin İHOOOP’ dan talepte bulunması halinde İHOOOP, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için İHOOOP’ a ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 

4.5. Üye, İnternet sitesi üzerinden herhangi bir satıcıdan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcının satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; İHOOOP’ un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, dolayısıyla da kendisine karşı sadece satıcının yürürlükteki Tüketici Hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Sanal Mağaza’ da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, garanti belgesi verilmesinden, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca satıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6. Üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu üyelik sözleşmesinin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin internet sitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

4.7. Üyenin Hesabım Sayfası’ na erişmek ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup; söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8. Üye, internet sitesini aşağıda belirtilen haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır :

 

 

4.8.1. Üye, internet sitesinin kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanılması;

 

4.8.2. İnternet sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

 

4.8.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgah adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil olmak üzere yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların üyelik sözleşmesine veya yürürlükte bulunan mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle, işlemlere taraf veya katılımcı olunması;

 

4.8.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin, internet sitesindeki yorumların internet sitesi dışında yayınlamak gibi internet sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

 

4.8.5. Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin internet sitesinde paylaşılması;

 

4.8.6. Virüs veya internet sitesine, internet sitesinin veri tabanına, internet sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

 

4.8.7. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Ayrıca üyeler veya satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

 

4.8.8. İnternet sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, İHOOOP’ un önceden yazılı iznini alınmaksızın internet sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

 

4.8.9. Hizmetlerin, internet sitesinden sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

 

4.9. Üye’nin internet sitesini 4.8. maddesi başta olmak üzere, işbu üyelik sözleşmesindeki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde İHOOOP, üyenin internet sitesinin tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda İHOOOP, 4.8. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 4.8. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik internet sitesinde yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran İHOOOP’ a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.10. Üye, internet sitesinde yaptığı işlemleri İHOOOP’ a maddi ve internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üye, hesap sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

4.11. İHOOOP, üyeler ile satıcılar arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, satıcıyı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; üyeyi ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Koruma Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Ödeme Koruma Sistemi’ ne göre üye ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli satıcı adına ve hesabına İHOOOP tarafından üyeden tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Üye, Ödeme Koruma Sistemi’ ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara internet sitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve İHOOOP’ u söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12. Üye, İHOOOP ve İHOOOP’ un yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, internet sitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.13. Üye, internet sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, internet sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak İHOOOP’ un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.14. Üye, sipariş verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve teslimatın yapılacağı kişiyi İHOOOP’ a beyan edecektir. Ürünlerin üye tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, üye, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

 

4.15. Üye, satın almış olduğu ürün ve/veya hizmet bedelini Kredi kartı ile ödemek zorundadır.

 

4.16. İHOOOP, her bir ürün kategorisi için bir seferde sipariş verilebilecek asgari miktarları belirlemektedir. Satıcılar, belirtilen asgari satış miktarının altında kalan siparişleri kabul etmemektedirler. Üyenin ürünleri sipariş ederken asgari satış miktarının üzerinde sipariş vermesi ancak sipariş sonrasında çeşitli sebeplerle (satıcının stoklarında yeterli ürün bulunmaması, gönderilen ürünlerin bir kısmının ayıp sebebi ile iade edilmesi gibi) bu miktarın, asgari satış miktarının altına düşmesi sonucunda üyenin siparişi tamamen iptal edilebilecek ve teslim edilmiş ürünlerin iadesi talep edilebilecektir.

 

4.17. Üyenin teslimat ve ayıplı ifaya ilişkin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir :

 

  1. TESLİMAT : Satıcılar, ürünlerin teslimatını 3 (üç ) şekilde gerçekleştirebilecektir :

 

i- Kargo (lojistik ) şirketi ile : Satıcı ürünleri, üyeye kargo masrafları kendisine ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya lojistik şirketi vasıtasıyla gönderebilecektir.

 

ii- Üye teslim ile : Bu teslim şeklinde, üye, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere satıcının mağazasından veya sipariş esnasında satıcının belirlediği başka bir yerden teslim alabilecektir. Üyeye SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu karşılığında teslimat yapılacaktır. Ürünlerin üye veya üyenin sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, satıcı, üyeye veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi ( veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi ) imzalatacak ve kaşeletecektir.

 

iii- Satıcı teslim ile : Bu teslim şeklinde, satıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere üyenin sipariş esnasında belirleyeceği bir adrese ve kişiye teslim edecektir. Üyeye SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu karşılığında teslimat yapılacaktır. Ürünlerin üye veya üyenin sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, satıcı, üyeye veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatacak ve kaşeletecektir.

 

Kargo şirketi ile teslim edilen veya satıcı teslim gönderilerde gönderim masrafları ürünün ilan sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile üye tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildiyse, aynı kargo şirketi ile), iadeye ilişkin gönderim masrafları da satıcıya ait olacaktır.

 

Üyenin ürünü süresi içinde iade etmesi halinde satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde üyenin talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

 

  1. AYIPLI İFA : Sipariş verilen ürünün kişiye özel üretilmesi, renk tercihi yapılması durumunda sipariş iptal ve ürün iade edilemez.

 

Üye, sözleşme konusu malı ve/veya hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra ise sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir.

 

İHOOOP, alım satım ilişkisinin tarafı olmayıp, satıma konu mal ve/veya hizmetler satıcı tarafından ilan edilmiş olan nitelik ve özellikleri ile satılmaktadır. Üyenin teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu açıkça belli ise ürünün teslim alındığının üye tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 2 (iki) gün içinde üye durumu ihbar edecektir. Üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim alındığının üye tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ancak her halükarda siparişin kargoya verilmesinden (“Üye Teslim” ise ürünün teslim alınması için hazır edildiği bilgisinin verilmesinden ve “Satıcı Teslim” ise malın teslim edilmesinden) itibaren 11 (onbir) gün içerisinde ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda üye, satıcıya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için internet sitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede satıcıya ulaştırılması gerekmez.

 

Üyenin teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, üye ürünü satıcıya iade etme hakkında sahiptir. Üyenin ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 5 (beş ) gün içerisinde, satıcının seçtiği gönderim türüne göre; ilgili ürünleri satıcıya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya satıcının teslim alması için hazır etmesi veya satıcıya teslim etmesi gerekmektedir.

 

Üyenin ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde; satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde üyenin talbini yerine getirmek ve/ veya talebe göre aldığı ücreti iade etmekle yükümlüdür.

 

4.18. İnternet sitesinin veya üzerindeki içeriğin işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; İHOOOP’ un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

5- İHOOOP’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. İHOOOP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen üyeye ait şahsi ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işleyebilecektir. İHOOOP, bu bilgileri hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dahil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda üye, kendisine ait bilgilerin İHOOOP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

 

5.2. İHOOOP, üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.

 

5.3. İHOOOP’ un internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır. İHOOOP, internet sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İHOOOP, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda üye, her ne nam altında olursa olsun İHOOOP’ tan herhangi bir tazminat talep edemez. Üye, internet sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle İHOOOP’ un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, İHOOOP’ a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

5.4. İHOOOP, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, üyenin İHOOOP nezdinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına bağlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

5.5. İnternet sitesine üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında üyelerden alınan kişisel veriler, üye ve/veya satıcılar arasında sahtecilik, internet sitesinin kötüye kullanımı, dolandırıcılık, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına bağlı olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üye ve/veya satıcılara iletebilecektir.

 

5.6. İHOOOP’ un bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, İHOOOP söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. İHOOOP’ un bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

5.7. İHOOOP’ un, internet sitesinin, internet sitesindeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya İHOOOP’ un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, İHOOOP söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. İHOOOP’ un bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

 

6.1. İşbu üyelik sözleşmesi, üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup; yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

6.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

 

6.3. Taraflardan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

6.4. Üye, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu kabul ve taahhüt eder. İHOOOP, üyenin işbu üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde sözleşmeyi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Bunların yanında İHOOOP sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde İHOOOP, üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

6.5. Üye, işbu üyelik sözleşmesi hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle İHOOOP’ un doğrudan veya dolaylı uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini İHOOOP’ un herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. İHOOOP’ un söz konusu hakkını kullanması İHOOOP’ un sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızıdır ve İHOOOP sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

 

6.6. Üye, İHOOOP aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi ve belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde üye, İHOOOP’ un uğrayabileceği her türlü zararına karşı sorumlu olup; İHOOOP’ un zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

7- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

7.1. Tarafların işbu sözleşmenin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

 

7.2. Taraflar, gizli bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve gizli bilginin sahibi tarafın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır. İHOOOP’ un, gizli bilgileri üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletebilme hakkı saklıdır.

 

7.3. İHOOOP, üyenin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. İHOOOP, bu kapsamda üyenin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ na ve Çerez (Cookie ) Politikası’ na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için internet sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@ihooop.com adresine elektronik posta göndererek kullanabileceğini anlamaktadır.

 

7.4. Üye, hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ na belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

7.5. Üye tarafından internet sitesinden faydalanmak veya internet sitesinde üyelik oluşturmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, üyelik sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üye ve misafire çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması ve üyeye özel reklam, pazarlama, satış, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatiksel çalışmalar yapılması amacıyla İHOOOP ya da bağlı gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ na ve Çerez (Cookie) Politikası’ na uygun olarak toplamak, saklamak ve işletmektedir. Ayrıca bu kişisel veriler üyeye özel avantajların sunulabilmesi, pazarlama, satış ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla üye ile iletişime geçilmesi amacıyla İHOOOP ve iştirakleriyle paylaşılacaktır.

 

7.6. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin İHOOOP tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. İHOOOP söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

7.7. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ na ve Çerez (Cookie ) Politikası işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu üyelik sözleşmesi ile birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

 

8- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

8.1. “ihooop.com markası ve logosu” internet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak İHOOOP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı İHOOOP’ a ve bağlı gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindedir. Üye, İHOOOP’ un veya bağlı gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını İHOOOP’ un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, internet sitesinin bütünü veya bir kısmını başka bir ortamda İHOOOP’ un izni olmaksızın kullanamaz.

 

8.2. Üye, İHOOOP’ un ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Üyenin üçüncü kişilerin veya İHOOOP’ un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde; İHOOOP, üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca üyenin üçüncü kişilerin veya İHOOOP’ un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, üye, İHOOOP’ un ve/veya söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde işbu sözleşmenin 6.5, maddesinin uygulanacağını kabul eder.

 

9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  VE BİLDİRİMLER

 

9.1. Üye, işbu üyelik sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, sözleşmeye taraf ve sözleşmenin hükümleri ile bağlı olacaktır. İHOOOP, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu üyelik sözleşmesini ve internet sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil olmak üzere her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

 

9.2.İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

9.3. İHOOOP, işbu üyelik sözleşmesinin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişikleri gereği yapmak zorunda olduğu sözleşme değişikliklerini üyeye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca internet sitesi üzerinde sunulacak olan hizmetlerin ve İHOOOP tarafından uygulanan kampanyaların detayları İHOOOP tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir.

 

9.4. İHOOOP, üye ile üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya gerekli hallerde telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üyenin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup; üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Üyenin internet sitesine üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak İHOOOP’ a bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin Hesap Bilgisi Sayfası kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, İHOOOP’ un üyenin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

 

10- MÜCBİR SEBEP

 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya İHOOOP’ un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) İHOOOP’ un işbu üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, İHOOOP, mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

11- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

11.1. İşbu üyelik sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

 

11.2. İşbu üyelik sözleşmesinden kaynaklanan veya işbu üyelik sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yargı yetkisinde olacaktır.

 

12- MUHTELİF HÜKÜMLER

 

12.1. Delil sözleşmesi : Üye, işbu üyelik sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda İHOOOP’ un resmi defter ve ticari kayıtları ile İHOOOP’ un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

12.2. Üyelik Sözleşmesi’ nin Bölünebilirliği : İşbu üyelik sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu üyelik sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

12.3. Üyelik Sözleşmesi’ nin Devri : Üye, İHOOOP’ un önceden yazılı onayını almaksızın işbu üyelik sözleşmesindeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 

12.4. Feragat : Taraflardan birinin işbu üyelik sözleşmesinde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

12.5. Üyelik Sözleşmesi’ nin Bütünlüğü : İşbu üyelik sözleşmesinin ekleri, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu sözleşme ile birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu sözleşmenin konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir

 

12 (oniki) maddeden ibaret bu üyelik sözleşmesi, üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER :

 

EK – 1 : Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

EK – 2 : Çerez (Cookie ) Politikası